המסאדה אתם אהבים

אני והבת ללחת למיסאדה ימ המשפחה שלי אני אהבת ללחת לסבוי אני אהבת ללחת למיסדה המיסדה סבוי יש סנביח

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *